Darbų saugos patirtis Jūsų verslui !

UAB „Pajūrio sauga“ teikia paslaugas visoje Lietuvoje, o tai ypatingai aktualu įmonėms, kurios turi kelis padalinius skirtinguose miestuose.

 

Ekspertai konsultuoja visą parą.

Glaudžiai bendradarbiaudama maksimaliai sumažina nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesinėmis ligomis tikimybę.

Perima iš darbdavio prievolę pasirūpinti darbuotojų sauga ir sveikata.

Vykdydama kasdieninį LR įstatymų, reglamentuojančių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus monitoringą, nuolatos atnaujina įmonėje esančius dokumentus ir taip užtikrina aktualių įstatymų ir jų pakeitimų vykdymą.

Atstovauja kliento interesus valstybinėse institucijose.

Tiria nelaimingus atsitikimus.

Taupo vadovų, bei kitų įmonės specialistų laiką teikdama pasiūlymus darbo teisės klausimais.

 

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 70-3170) 12 straipsnio 1 punkte numatyta, kad darbdavys, siekdamas užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, gali paskirti vieną ar daugiau darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų arba steigti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą, ar (ir) sudaryti sutartį dėl darbo saugos ir sveikatos paslaugų teikimo su licencijuotu fiziniu ar (ir) juridiniu asmeniu.

2008-12-04 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija UAB „Pajūrio sauga“ išdavė licenciją Nr. DSSL – 55, kuri suteikia teisę teikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymo įmonėse paslaugą.

Leave a reply