Statinio techninė priežiūra

Statinio techninės priežiūros tikslas – užtikrinti Statybos įstatymo bei statybos techninių reglamentų nustatytus statinio esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę. 

Statinio techninę priežiūrą sudaro:

nuolatinis statinio būklės stebėjimas; ...Skaityti daugiau...

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas

Statybos techniniame reglamente STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ pastato energinio naudingumo sertifikavimas apibrėžiamas kaip reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatąenerginio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas. ...Skaityti daugiau...

Elektros ūkio priežiūra

Elektros ūkio priežiūra (asmens, atsakingo už įmonės elektros ūkį, funkcijų vykdymas).

Vadovaujantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklėmis kiekvieno vartotojo elektros įrenginių priežiūrai privalo būti skiriamas atestuotas asmuo, atsakingas už elektros ūkį, jei turimų elektros įrenginių leista naudoti galia, esant trifaziui įvadui, ...Skaityti daugiau...

Elektrofizinių varžų matavimai

Vadovaujantis Elektros įrenginių bandymo normomis ir apimtimis, visiems energijos vartotojams nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir valdomo turto nuosavybės formų, išskyrus buitinius elektros energijos vartotojus, prieš pradedant naudoti elektros įrenginius ir juos eksploatuojant, privaloma nustatytu periodiškumu atlikti varžų matavimus.  

UAB „Pajūrio sauga“ atlieka šiuos matavimus: ...Skaityti daugiau...