Kėlimo įrenginiai

Kėlimo įrenginių priežiūros meistras

Kėlimo kranų darbų vadovas

Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistras

Platforminių kėlimo įrenginių darbo vadovas

Šilumos ūkis

Asmuo, atsakingas už pramonės objektų šilumos ūkį

Darbai aukštyje

Aukštalipio darbų vadovas

 

Degiųjų dujų sistemų eksploatavimas

Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo vadovas

Gamtinių dujų sistemų eksploatavimo vadovas, M1, M2

Suskystintų naftos sistemų eksploatavimo vadovas, M1, M3

Dujų sistemų kontrolės matavimo prietaisų ir automatikos eksploatavimo vadovas

Vartotojų dujų sistemų su dujas deginančiais įrenginiais iki 120 kW galios eksploatav. vad.

Vartotojų dujų sistemų su dujas deg. įreng. iki ir daugiau kaip 120 kW galios eksploatav. vad.

Pastatų dujų sistemų (su prietaisais iki 120 kw galios) montavimo priežiūros meistras

Slėginiai indai ir vamzdynai

Slėginių indų priežiūros meistras

Slėginių vamzdynų priežiūros meistras

Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistras

Pavojingų medžiagų vamzdynų priežiūros meistras

 

Suskystintos naftos dujos ir naftos produktai

Suskystintų naftos dujų degalinės aptarnavimo vadovas

Naftos ir jos produktų įrenginių eksploatavimo sprogioje aplinkoje darbų vadovas

Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistras

Dujofikuoti automobiliai

Suskystintų dujų kuro sistemų automobiliuose įrengimo ir eksploatavimo vadovas

 

Metalų pjovimas

Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms vadovas

Katilinės

Vidutinio slėgio katilų priežiūros meistras

Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110 C) katilų priežiūros meistras

 

Liftai, eskalatoriai

Liftų priežiūros meistras

Eskalatorių priežiūros meistras