Degiųjų sistemų eksploatavimas

Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo šaltkalvis

Gamtinių dujų sistemų eksploatavimo šaltkalvis, M1,M2

Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo šaltkalvis, M1, M3

Technologinių dujas deginančių įrenginių operatorius

Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų dujų tinklų ir dujinių prietaisų šaltkalvis montuotojas

Dujų sistemų pastatuose eksploatavimo šaltkalvis

 

Suskystintos naftos dujos ir naftos produktai

Suskystintų naftos dujų degalinės operatorius

Portatyvinių dujų balionų keitėjas

Suskystintų dujų balionų sandėlininkas

Suskystintų dujų pilstymo stoties balionų pildytojas

Šaltkalvis dujų balionų keitėjas

Naftos produktų degalinės operatorius

Slėginiai indai ir vamzdynai

Slėginių indų operatorius

Chemijos ir naftos chemijos pramonės sprogių, degių gamybų operatorius

 

Automobilių dujinė įranga

Automobilių dujinės įrangos aptarnavimo šaltkalvis

Automobilių dujinės įrangos eksploatavimas (vairuotojas)

Metalų pjovimas

Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatorius

 

Šilumos punktai

Šilumos punktus aptarnaujantis šaltkalvis

Katilinės

Asmuo, atsakingas už katilinės, veikiančios be nuolatinio aptarnaujančio personalo

Vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinistas

Automatizuotų katilų, kūrenamų dujomis ir skystu kuru, operatorius

Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šild.(iki 110 C) katilų, kūrenamų kietu ir sk. kuru, kūrikas

 

Krautuvai

Krautuvų vairuotojas

Autokrautuvo vairuotojas

Elektrinių krautuvų ir vežimėlių vairuotojas

Kėlimo įrenginiai

Tiltinių kranų operatorius

Nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatorius

Savaeigio platforminio keltuvo operatorius

Kėlimo platformų ir jų įrangos operatorius (Darbininkas, dirbantis kėlimo įrenginių lopšiuose)

- Gali valdyti iš platformos (lopšio) valdomus mašininės pavaros kabamuosius bei pastatomuosius platforminius įrenginius

- Gali valdyti mobiliąsias kėlimo platformas

- Gali valdyti visų tipų kėlimo platformas ir jų įrangą

Krovinių kabinėtojas

Krovimo kranų (hidromanipuliatorių) operatorius (Hidromanipuliatorių operatorius)

 

Liftai, eskalatoriai

Plataus profilio liftininkas

Liftų elektromechanikas

Eskalatoriaus prižiūrėtojas

Darbai aukštyje

Darbininkas, dirbantis aukštalipio darbus