Darbdavio, jam atstovaujančio asmens

Programa skirta supažindinti darbdavį, jį atstovaujantį asmenį, jo įgaliotą asmenį (atskiro padalinio vadovą) su bendrosiomis teisinėmis nuostatomis ir reikalavimais, siekiant suteikti kompetenciją ...Skaityti daugiau...

Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto

Programa skirta įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) tarnybos specialistams suteikti žinių bendraisiais DSS klausimais bei kaip organizuoti DSS prevencines priemones įmonėje pagal atitinkamą ...Skaityti daugiau...

Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro

Programa skirta suteikti žinių apie pavojingų medžiagų, tame tarpe ir naftos bei jos produktų, talpyklų įrengimą ir saugios eksploatacijos taisykles, remonto ir rekonstrukcijos leidimų išdavimo tvarką, ...Skaityti daugiau...

Naftos produktų degalinių operatoriaus

Programa skirta suteikti žinių apie naftos produktus ir bioproduktus, degalų priėmimo, pardavimo ir laikymo, apskaitos dokumentų pildymo tvarką, prekių mokslo pagrindus, ...Skaityti daugiau...

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos

Programa skirta susipažinti su pagrindiniais norminiais dokumentais, reglamentuojančiais priešgaisrinę saugą, pagrindinėmis gaisrų priežastimis bei prevencinėmis priemonėmis jiems išvengti, ...Skaityti daugiau...

Privalomoji pirmosios pagalbos

Programa skirta suteikti žinių apie pirmosios pagalbos suteikimą įvykus nelaimingam atsitikimui. ...Skaityti daugiau...


Žiūrėkite visas kursų programas