Rinkitės mus, nes mes branginame gerą savo vardą ir visais žinomais būdais stengiamės jį garsinti. Kreipkitės į mus, jei Jums aktuali konkurencinga kaina ir platus paslaugų spektras.

Vadovas Kazimieras Žalpys

 

 

Pagrindinė veikla

Akredituotos fizikinių veiksnių                             tyrimų laboratorijos paslaugos

Pastatų akustiniai matavimai

Pastatų termoviziniai tyrimai

 

Varžų matavimai

Suaugusiųjų formalus ir neformalus mokymas

Profesinės rizikos vertinimas

Pastatų sandarumo matavimai

Darbų saugos ir priešgaisrinės                     saugos paslaugos

Nelaimingų atsitikimų tyrimas

Inžinerinės paslaugos


Pagrindiniai UAB „Pajūrio sauga“ vystymosi etapai

 

2000 m.    įsteigta UAB ,,PAJŪRIO SAUGA”.

2002 m.    atidarytos atstovybės didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

2004 m.    atidarytas mokymų centras, darbuotojų kolektyvas išaugo dvigubai.

2007 m.    UAB „Pajūrio saugos“ laboratorija atestuota atlikti fizikinių, fizinių, cheminių, ergonominių rizikos veiksnių tyrimus

2008 m.    suteikta darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugų teikimo licencija, suteikianti teisę įmonėms teikti darbutojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų paslaugas.

2009 m.    UAB „Pajūrio saugos“ laboratorija atestuota atlikti psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimus, verstis elektros tinklo ir įrenginių iki 1000V bandymo darbais (matuoti varžas)

2009 m.   UAB „Pajūrio saugos“ laboratorija akredituota Vokietijos ekspertų pagal LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus atlikti statinių atitvarų ir statinio dalių garso izoliavimo parametrų matavimus, triukšmo, apšvietimo, šiluminio komforto, elektromagnetinių laukų, vibracijos ir mikroklimato matavimus gyvenamojoje ir darbo aplinkoje.

2014 m.     Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos akreditavo UAB ,,Pajūrio sauga“ laboratoriją, kuri atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus ir akredituota atlikti aplinkos sąlygų (triukšmo, apšvietos bei šilumos aplinkos), vibracijos, elektromagnetinio lauko, statinio atitvarų ir statinio dalių garso izoliavimo parametrų bei patalpų aidėjimo trukmės, statinių inžinerinės įrangos sukelto garso slėgio bei pastatų pralaidumo orui nustatymo bandymus. Akreditacijos pažymėjimas Nr. LA.01.133.